Integritetspolicy för Söderhallarnas E-handel och tjänster

Fastighets AB Brogatan som står bakom Söderhallarna (”Söderhallarna”, “vi”, ”våra” och ”oss”) värnar om din integritet. I denna policy informerar vi dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har i relation till vår behandling av dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy gäller för dig som besöker och/eller gör ett köp via Söderhallarnas e-handel på shop.soderhallarna.se. När du som kund köper en produkt via Söderhallarnas e-handel handlar du av en handlare (”Handlaren”). Vår samarbetspartner (”Shoppingpartnern”) bistår Söderhallarna med logistiken kring leverans och betalning. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill göra gällande några av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner.

I korthet: Hur behandlar Söderhallarna dina personuppgifter?

Hur behandlar Shoppingpartnern dina personuppgifter när du gör ett köp?

 • Om du gör ett köp via Söderhallarnas e-handel behandlar Shoppingpartnern dina personuppgifter för att:
  • kunna leverera produkterna hem till dig;
  • ta emot betalningar och;
  • fullgöra lagkrav som ställs på Shoppingpartnern, t.ex. regler om bokföring och penningtvätt.

Vår detaljerade beskrivning av personuppgiftsbehandlingen har delats upp så du kan läsa om det som gäller just dig genom att trycka på länkarna.

Innehållsförteckning

1. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

2. Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss?

3. Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter

3.1 Om du kontaktar oss via Söderhallarnas support eller om du skriver till oss under ett Liveshopping event

3.2 Om du besöker Söderhallarnas e-handel

3.3 Om du gör ett köp via Söderhallarnas e-handel

3.4 Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev

3.5 Om du bett oss sluta skicka marknadsföring till dig

4. Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?

5. Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

6. Intresseavvägning

7. Vilka rättigheter har du?

1. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Fastighets AB Brogatan med org. nr. 556060-5536, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Vår Shoppingingpartner, Stockholmsmarknader AB med org. nr. 556805-5908, ansvarar också för dina personuppgifter som samlas in via e-handeln. När du betalar via Swish har Swish likaså ett eget ansvar för behandlingen av dina personuppgifter som Swish behandlar.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress personuppgiftsombud@al.se eller ringa oss på telefonnummer 08-615 89 00. Vår postadress är Atrium Ljungberg, Personuppgiftsombud, Box 4200, 131 04 Nacka.

2. Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss?

Vi måste behandla de personuppgifter som du anger vid köpet för att du ska kunna handla via oss och för att vi ska kunna bistå Shoppingpartnern som levererar din produkt. Vilka personuppgifter som du måste lämna till oss kan du läsa i tabellerna nedan där den lagliga grunden anges vara ”fullgörande av avtal” eller ”rättslig förpliktelse”. Om du inte lämnar sådana personuppgifter kommer du t.ex. inte kunna genomföra ett köp via oss eller avregistrera dig från nyhetsbrev.

3. Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är. Du kan även läsa om hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

Detta är framförallt information som vi har en skyldighet att lämna enligt lag. Har du några frågor är du välkommen höra av dig!

3.1 Om du kontaktar oss via Söderhallarnas support eller om du skriver till oss under ett Liveshopping event

När du har kontakt med oss, t.ex. genom chatten på vår Liveshopping, e-post eller över telefon, kommer vi att behandla dina personuppgifter som vi beskriver i tabellerna nedan. Vi får dina personuppgifter från dig genom vår kontakt.

För att kommunicera med dig
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund
•   Kommunicera med dig, t.ex. via e-post, telefon och genom vår chatt

•   Besvara dina frågor

 

•   Namn

•   E-postadress

•   Telefonnummer

•   Adress

•   Annan information du lämnar

Om du besöker vår Liveshopping behandlar vi även:

•   Information från din profil (användarnamn och den bild du har valt på ditt konto)

•   Information du lämnar till oss i chatten

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig via chatten eller vårt kontaktformulär, på våra sociala medier, e-post eller liknande.

Lagringstid: Vi gallrar dina personuppgifter regelbundet.

•         Om du kontaktar oss via e-post gallras dina personuppgifter löpande, senast sex månader från att vår kontakt rörande ärendet har avslutats.

•         I chatten som tillhör ett Liveshopping event sparas dina kommentarer under tiden som en Liveshopping sändning är publicerad på internet. Du kan själv välja ett anonymt alias så att inga riktiga personuppgifter syns. Du kommer få information om att de uppgifter du skriver i chatten kommer spelas in och publiceras.

3.2 Om du besöker Söderhallarnas e-handel

Söderhallarna analyserar hur vår hemsida används och visar dig relevanta erbjudanden på andra sidor du besöker baserat på sådan analys. Vi förklarar detta i detalj i tabellerna nedan. För att skydda din integritet har vi vidtagit åtgärder för att undvika att identifiera dig som använder vår hemsida, t.ex. lagras endast en krypterad version av din IP-adress så att vi inte kan spåra vem du är.

Vi får dina personuppgifter från din enhet när du besöker oss samt Google som använder sådan information de har sedan tidigare för att visa dig intressanta erbjudanden från oss.

För att kunna inhämta personuppgifter för analys och marknadsföring enligt nedan använder vi cookies. I vår informationstext om cookies förklarar vi mer i detalj hur detta går till. Du hittar den, här.

För att analysera hur vår hemsida används
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund
•   Analysera hur du använder vår hemsida i syfte att kunna förbättra våra produkter och tjänster. För att göra detta använder vi Googles analysverktyg Google Analytics

Analystjänsten innebär att det placeras ett unikt ID på din enhet för att kunna särskilja besökare och se mönster över hemsidans användning. Vi kan dock inte se vem du är

Personuppgifterna vi samlar in behandlas för att optimera funktion, laddhastighet och förändra hemsidan för att passa dig som besökare

•   Krypterad IP-adress som vi på Söderhallarna inte kan koppla samman med just dig

•   Geografisk plats

•   Annan information om hur du använder hemsidan, t.ex. vad du klickar på, enhetsinformation och hur många gånger du besökt hemsidan

•   Information som Google har om dig sedan tidigare, t.ex. från vilken hemsida du hittade oss

Samtycke

Vi inhämtar ditt samtycke för att analysera hur du använder vår hemsida i syfte att ge dig en bättre upplevelse.

Du kan undvika Google Analytics genom att ladda ner och installera det här browserprogrammet.

Lagringstid: Personuppgifterna kommer lagras under en månad från ditt besök och anonymiseras därefter.

Google kommer att fortsätta behandla dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvariga. Hur länge Google lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i deras integritetspolicy.

3.3 Om du gör ett köp via Söderhallarnas e-handel

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du gör ett köp via Söderhallarnas e-handel. Gör du ett köp via ett av våra liveshopping event kommer du länkas vidare för att slutföra ditt köp via vår e-handel. Har du gjort ett köp via oss sammankopplar vi även uppgifterna vi får av dig vid senare tillfälle med uppgifter om ditt köp för att kunna hantera t.ex. ett ärende om ångerrätt eller reklamation.

Vi får dina personuppgifter från dig när du gör ditt köp via oss. Swish kan dessutom använda personuppgifter som de har sparat sedan tidigare, läs mer om det i information om personuppgiftsbehandling som Swish tillhandahåller.

För att administrera ditt köp
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund
•   Ta emot och registrera din order

•   Vidareförmedla din order till Shoppingpartnern för att denne ska kunna bistå med logistik och leverans av din order

•   Skicka orderbekräftelse

•   Namn

•   Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)

•   Orderinformation (t.ex. vilken produkt som du har beställt)

Fullgörande av avtal

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ditt avtal gentemot Handlare avseende ditt köp. Om personuppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att genomföra ett köp via oss.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras under tiden du genomför köpet samt därefter för de ändamål som anges i tabellerna nedan.
Utöver ovan behandlas dina personuppgifter även av Swish för att genomföra din betalning. Swish är självständigt personuppgiftsansvarig för sådan behandling och informerar dig separat om hur dina personuppgifter behandlas.

 

För att administrera eventuellt kundserviceärende på uppdrag av Handlaren om du skulle kontakta oss
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund
•   Ta emot och vidarebefordra ditt kundserviceärende till Handlaren via e-post, telefon eller vår hemsida •   Namn

•   E-postadress

•   Telefonnummer

•   Adress

•  Den information du lämnar (t.ex. ordernummer)

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att hjälpa dig med ditt ärende.

Lagringstid: Personuppgifterna gallras inom en månad från det att ärendet är avslutat.

 

Om du kontaktar oss för att utöva ångerrätt, reklamationer eller andra liknande
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund
•  Ta emot och vidareförmedla eventuell ånger av köp till Handlaren

•  Ta emot och vidareförmedla eventuellt reklamationsärende eller andra frågor till Handlaren

 

•      Namn

•      Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)

•      Information från vår kommunikation med dig i samband med din fråga (t.ex. information om den aktuella ordern)

Rättslig förpliktelse och intresseavvägning

Behandling är nödvändig för att vi ska kunna bistå Handlaren att agera i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning och därmed följa sina rättsliga förpliktelser. Vi har även ett berättigat intresse av att kunna försvara oss mot eller initiera ett eventuellt rättsligt ärende.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras från det att du inkommer med ditt ärende och behandlas så länge processen avseende ärendet pågår. Vi försöker alltid hantera ditt ärende så snart det inkommer och raderar dina personuppgifter inom en månad från att ärendet inkom. Om ditt ärende tar längre tid än så gallras dina personuppgifter senast en månad efter att ärendet avslutades.

3.4 Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev

För att skicka nyhetsbrev om du lämnat ditt samtycke till nyhetsbrev
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund
•  Skicka nyhetsbrev med erbjudanden och information via e-post

•  Analysera om nyhetsbrevet kommer fram, om det öppnas och vad som klickas på i nyhetsbrevet

•  E-postadress Samtycke

Vi inhämtar ditt samtycke för att skicka nyhetsbrev till dig i syfte att ge dig en bättre upplevelse.

Vi inhämtar ditt samtycke för att analysera hur du använder våra nyhetsbrev i syfte att ge dig en bättre upplevelse.

Lagringstid: Vi kommer fortsätta att skicka nyhetsbrev till dig till dess att du avregistrerar dig eller annars ber oss att sluta skicka nyhetsbrev.

Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring från oss.

3.5 Om du bett oss sluta skicka marknadsföring till dig

För att följa marknadsföringsregler
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund
•       Om du meddelat att du inte önskar få vår marknadsföring kommer vi lagra en notis om det i ett ”avregistreringsregister” för att säkerställa att vi inte marknadsför oss mot dig •      E-postadress Rättslig förpliktelse

Vi har en skyldighet enligt marknadsföringslagen att säkerställa att du inte får utskick som du bett om att inte få.

Lagringstid: Du kommer finnas i vårt ”avregistreringsregister” tills vidare.

4. Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Söderhallarna. Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

 • Shoppingpartnern som behandlar dina personuppgifter för att bistå med logistiken kopplat till din order, plocka och leverera rätt paket till rätt adress;
 • Handlaren – dock endast om du skulle kontakta oss med frågor eller klagomål kring din order som vi behöver vidarebefordra till Handlaren alternativt om du vill utöva din ångerrätt;
 • Våra IT-leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde för att vi ska kunna ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt;
 • Shoppingpartnerns betaltjänstleverantör, Swish, för att administrera din betalning;
 • Våra samarbetspartners som tillhandahåller vår liveshoppingplattform och e-handel; och
 • Google analytics, som analyserar användningen av hemsidan och därför kan komma att få tillgång till dina personuppgifter om du använder vår hemsida.

Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges i början av denna integritetspolicy.

5. Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vi och de aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall använder vi oss dock av tredje parter samt av IT-leverantörer och Google analytics som behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om leverantören har stöd för överföringen enligt gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att överföringen kan grundas på EU-kommissionens beslut eller standardavtalsklausuler.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter, t.ex. om vilken laglig grund vi har för delningen eller om du vill ha en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett ovan.

6. Intresseavvägning

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi har gjort en bedömning att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort dessa bedömningar är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här integritetspolicyn.

7. Vilka rättigheter har du?

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du vissa rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter. Nedan kan du läsa mer om vilka dessa rättigheter är.

Om du har några frågor om rättigheterna eller vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här integritetspolicyn.

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att återkalla hela eller del av det samtycke som du lämnat till oss för vår behandling av dina personuppgifter.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring. Läs mer om profilering ovan.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Läs mer om vad en intresseavvägning innebär ovan. I vissa fall kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter även om du invänt mot behandlingen. Det kan ske om vi kan uppvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga ärende.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar desamma och få en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlas för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället vill att vi begränsar hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).

Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat.

Rätt att inge klagomål

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

_______________________

Denna integritetspolicy fastställdes av Fastighets AB Brogatan den [2021-10-07].