Köpvillkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) beskriver vad som gäller när du gör ett köp via Söderhallarnas e-handel, shop@soderhallarna.se (”Webbplatsen”). Villkoren gäller endast för dig som är konsument och som genomför din beställning av en produkt på Webbplatsen – direkt eller via liveshopping. Detta avtal gäller oavsett vilken Handlare du köper av via Webbplatsen.

Fastighets AB Brogatan med org. nr. 556060-5536 (”Söderhallarna”) är fastighetsägare för Söderhallarna och tillhandahåller Webbplatsen. Webbplatsen är en kollaborativ e-handelsplattform där Söderhallarna möjliggör för Söderhallarnas hyresgäster (”Handlare”), som är enskilda företag, att marknadsföra och sälja sina produkter. Söderhallarna svarar, på uppdrag av Handlarna, för hemsidans funktion samt har en organisatorisk roll i att bistå Handlarna.

När du som kund köper en produkt via Webbplatsen ingår du ett avtal med Handlaren. Innehåller beställningen produkter från flera Handlare ingår du ett avtal med respektive Handlare för dennes produkter. Det framgår tydligt vid varje produkt vilken Handlare som säljer produkten. Får du problem med en produkt eller behöver kontakta en Handlare gör du det enklast genom att vända dig till Söderhallarnas support shop@soderhallarna.se.

Om du deltar i ett liveshoppingevent skickas du, när du lägger produkter i din varukorg, vidare till Webbplatsen där du genomför ditt köp genom att betala.

Fastighets AB Brogatan är personuppgiftsansvariga för de uppgifter du lämnar till oss. Fastighets AB Brogatan kommer samla in dina personuppgifter för att ta emot och vidareförmedla dina köp till Handlaren och Leverantören samt skicka ut nyhetsbrev om du aktivt valt att ta del av dessa. För Villkoren gäller även Webbplatsens integritetspolicy som du kan hitta här. I denna policy kan du läsa om hur Fastighets AB Brogatan behandlar dina personuppgifter när du handlar via Webbplatsen.

Dessa Villkor kan när som helst ändras, men de Villkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Villkoren på Webbplatsen. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Villkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp på Webbplatsen.

2. Avtal och beställning

För att kunna genomföra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. Du som gör ett köp behöver vara över 16 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 16 år krävs dina målsmäns samtycke för att få beställa hos oss.

När du har slutfört ditt köp via Webbplatsen skickas en preliminär orderbekräftelse till dig så snart som möjligt till den e-postadress som du angav i samband med köpet. Den preliminära orderbekräftelsen skickas automatiskt och är enbart en bekräftelse på att vi har tagit emot din beställning. Ett bindande avtal mellan dig och Handlaren ingås först när vi bekräftar ditt köp och skickar en slutlig orderbekräftelse till din e-postadress som du lämnade i samband med köpet. Kvittot för ditt köp medföljer med leveransen av dina varor. Du uppmanas att spara den slutliga orderbekräftelsen för eventuell kontakt med Söderhallarna eller Handlaren avseende reklamation eller för att nyttja din ångerrätt.

Handlaren har rätt att neka en beställning, exempelvis om du har angivit felaktiga uppgifter, du inte uppfyller villkoren i punkten 2.1, eller beställningen inte går att uppfylla på grund av slutförsäljning.

3. Produktinformation m.m.

Det är Handlaren som laddar upp produkter och tillhörande produktbeskrivningar på Webbplatsen. Handlarna reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- eller skrivfel på Webbplatsen.

Om du handlar under ett liveshoppingevent gäller den information som framgår under försäljningen enbart under den tid eventet pågår. Har förändringar av produkten skett sedan eventet hållit kommer det att framgå i anslutning till produkten.

Innehållet på Webbplatsen är skyddat av upphovsrätt. Produktnamn och logotyper kan även vara skyddade av varumärkesrätt eller enligt marknadsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Söderhallarna, Handlarna eller dess licensgivare.

4. Priser och betalning

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Totalpris för beställningen visas innan du slutför beställningen och i orderbekräftelsen.

Söderhallarna och Handlarna strävar efter att Webbplatsen i största möjliga mån ska innehålla korrekt information. Handlarna reserverar sig dock för att Webbplatsen kan innehålla skrivfel och felaktiga priser och Handlaren är inte bundna av priser som du insåg eller borde ha insett var felaktiga. Om ett felaktigt pris har angetts för en beställd produkt, kommer Handlaren genom Söderhallarna att meddela dig och invänta eventuellt godkännande av det korrigerade priset innan beställningen anses godkänd.

När du handlar via Webbplatsen betalar du med Swish.

5. Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden

Handlaren kan från tid till annan genomföra kampanjer, erbjuda rabattkoder och andra erbjudanden i form av olika produkter. För produkter som omfattas av sådana erbjudanden gäller det förmånliga priset eller de förmånliga villkoren under den begränsade period som finns angiven i samband med det aktuella erbjudandet eller så långt lagret räcker. I övrigt gäller dessa Villkor.

Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges. Vid avslutande eller återkallande av erbjudandet, ska dessa Villkor gälla i dess helhet för de produkter som tidigare omfattades av erbjudandet.

6. Leverans

Kostnad för frakt tillkommer vid beställning om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning. Mer information om vilka leveransalternativ som erbjuds och kostnader kan du hitta på Webbplatsen.

I samband med beställningen kan du välja mellan olika leveransalternativ. Beroende på vilket leveransalternativ som du väljer kan pris och leveranstid variera. Observera att angivna leveranstider är ungefärliga och att avvikelser från dessa kan ske. Om din beställning är försenad kommer du att få ett meddelande om det och du har rätt att hålla inne betalning, kräva leverans eller häva köpet och kräva skadestånd enligt vad som gäller enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning.

I samband med att leverans sker, kommer du att motta en avisering som visar var och när din beställning ska tas emot. Du ansvarar för att du mottar din beställning under den tid som anges i aviseringen. Kan du inte motta din beställning tar Handlaren ut kostanden för de produkter som förfars, exempelvis vissa livsmedel. Omfattar din order även andra produkter tar Handlaren för dessa ut en kostnad som motsvarar Handlaren och Leverantörens administrativa kostnader bestående av hanteringskostnad för beställningen samt för returfrakten, som uppgår till 150 kronor.

7. Ångerrätt

Majoriteten av de produkter som går att köpa via Webbplatsen är livsmedel som snabbt försämras och som därför inte omfattas av någon ångerrätt, exempelvis lagad mat. Om det är något fel på produkten som du har beställt kan du reklamera den i enlighet med punkt 8 i dessa Villkor.

Vid köp av andra produkter från Webbplatsen har du rätt att ångra din beställning inom fjorton (14) dagar från det att du har tagit emot den beställda produkten, (”Ångerfristen”). Eftersom Söderhallarna förmedlat ditt köp gör du detta enklast genom att kontakta Söderhallarna support shop@soderhallarna.se som kommer vidarebefordra din reklamation till Handlaren. För en smidig hantering rekommenderar vi att meddelandet till supporten bör innehålla ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter. Du har även rätt att vända dig direkt till Handlaren. Du hittar kontaktuppgifter till alla Handlare här. Du kan även använda den standardblankett för ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se här. Köper du en produkt som omfattas av ångerrätt medföljer även kontaktuppgifter i din beställning. Du har även rätt att utöva din ångerrätt genom att besöka Söderhallarna lokaler och ångra din produkt på plats. Ta då gärna med orderbekräftelsen för att underlätta hanteringen.

Om din produkt omfattas av ångerrätt har du har rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har Handlaren rätt att göra ett avdrag för värdeminskning på det belopp du ska få återbetalt. Avdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde, se vidare under punkt 7.8 nedan.

Vänligen notera att vissa produkter inte omfattas av ångerrätten. Ångerrätten gäller inte för följande typer av produkter:

  1. produkter som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
  2. produkter med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl;
  3. en produkt som snabbt kan försämras eller bli för gammal. t.ex. de flesta måltider och maträtter;
  4. en produkt som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan produkt på så sätt att produkterna inte kan skiljas från varandra; eller
  5. lösnummer av en tidning eller en tidskrift.

I samband med en beställning av en produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta. Om en produkt har förseglats på grund av hälso- eller hygienskäl eller om produkten utgör ljud- eller bildupptagning får du inte bryta förseglingen om du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså om du bryter förseglingen på dessa typer av produkter.

Produkter som omfattas av ångerrätt ska skickas tillbaka utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat att du vill ångra ditt köp. Det innebär att du ska skicka tillbaka produkten innan perioden på 14 dagar har löpt ut. Vid retur av produkter som omfattas av ångerrätten, ska du betala kostnaden för returfrakt. Du rekommenderas därför att skicka produkten i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse.

När du skickar tillbaka din produkt gör du det till Söderhallarnas postadress: Söderhallarna, Atrium Ljungberg AB, Medborgarplatsen 3, 118 26 Stockholm. Har du frågor om hur du går till väga kan du vända dig till Söderhallarna support shop@soderhallarna.se. Du kan även lämna tillbaka produkten i Söderhallarnas lokaler, du rekommenderas att i sådana fall först hört av dig till vår support.

Om du ångrar ditt köp kommer Handlaren via Swish att återbetala vad du har betalat för produkten inklusive leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans som erbjuds samt returfrakten som uppkommer vid utövande av ångerrätten). På det belopp som ska återbetalas har Handlaren rätt att dra av en summa motsvarande produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde. Detta gäller endast om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då Handlaren eller Söderhallarna underrättades om ditt beslut att ångra ditt köp. Leverantören får dock vänta med återbetalningen tills Handlaren eller Söderhallarna fått tillbaka produkten från dig eller tills du sänt in ett bevis till, Handlaren eller Söderhallarna på att du återsänt produkten, beroende på vilket som inträffar först. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om du och, Handlaren eller Söderhallarna inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

8. Reklamation

Vid beställning av mat eller livsmedel som snabbt försämras så som exempelvis lagad mat ombeds du återkomma med din reklamation skyndsamt samt att du hör av dig till Söderhallarna support shop@soderhallarna.se innan du returnerar varna, Söderhallarna kommer vidarebefordra din reklamation till Handlaren. Du har även rätt att vända dig till Handlaren, du hittar kontaktuppgifter till alla Handlare här.

Vid beställning via Webbplatsen har du alltid rätt att reklamera fel i din produkt inom tre år räknat från den dag du tog emot produkten. Vad som anses utgöra ett fel påverkas av typen av produkt och produktens hållbarhet. Om du önskar göra gällande fel i produkten ska du kontakta Söderhallarna support eller Handlaren så snart som möjligt efter att felet upptäcktes. För att reklamationen ska vara giltig måste den alltid göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två (2) månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.

Ska du skicka tillbaka en reklamerad produkt gör du det genom att returnera den till Söderhallarnas postadress: Söderhallarna, Atrium Ljungberg AB, Medborgarplatsen 3, 118 26 Stockholm eller till Handlaren. Du hittar kontaktuppgifter till Handlarna här. Du kan även hitta adresser samt kontaktuppgifter till alla Handlare i orderbekräftelsen som följer med din beställning. Du är även alltid välkommen att besöka Söderhallarnas lokaler och reklamera din produkt på plats. Ta då gärna med orderbekräftelsen för att underlätta hanteringen.

Vi rekommenderar dig att skicka produkten i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse. Handlaren löser inte ut några produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.

När den reklamerade produkten har tagits emot och det konstaterats att reklamationen är giltig kommer Handlaren att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att Handlaren kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om det inte är möjligt eller om Handlaren annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan Handlaren istället göra en återbetalning av det belopp som du betalat för din beställning inklusive returkostnaden. Observera att Handlaren har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag och att Handlaren i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt.

9. Force Majeure

Om Söderhallarnas, Handlarnas eller Leverantörens fullgörande av sina åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Söderhallarna, Handlarna eller Leverantören inte kunnat råda över, såsom exempelvis krig eller naturkatastrofer, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skyldighet att utge skadestånd och från andra påföljder. Hävning kan dock ske enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning.

10. Tillämplig lag och tvister

Om du har frågor rörande reklamationer, din ångerrätt eller andra frågor som rör din beställning är du välkommen att vända dig till den Handlare du köpt dina produkter av. Kontaktuppgifter till varje Handlare finns på Webbplatsen här.

Du som är konsument kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) här eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Söderhallarna och Handlarna ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når här.

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

_______________________

Villkoren fastställdes av Fastighets AB Brogatan AB den [2021-10-07].